Archiwum: LEADER 2007-2013

Dni Otwarte Funduszy Unijnych: Przystanek Lędowo w Trzech Krajobrazach. 8-9 maja

Relacja z wizyty studyjnej w LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w dn. 10-12.04.2014. Zobacz zdjęcia!

Wyjazd studyjny – weekend na Kaszubach
Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” organizuje wyjazd studyjny od 10 kwietnia do 12 kwietnia 2015, dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.
UWAGA: Lista uczestników zamknięta.

Relacja z wizyty studyjnej LGD z Litwy

Zobacz projekty zrealizowane w swojej miejscowości

Twoje zdanie jest dla nas ważne – wypełnij ankietę i odbierz nagrodę!
To tylko 2 min.

Listy operacji wybranych do finansowania (ostatni konkurs)

3 września 2014

Listy ocenionych operacji

Rada LGD, w dniu 03-09-2014 dokonała oceny wniosków, które wpłynęły w ramach naboru „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” DODATKOWE ŚRODKI (konkurs tematyczny) temat konkursu: „Budowa lub wyposażenie obiektów na obszarze LSR służących działalności związanej z poprawą zdrowia” Mi2TD oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Mi2.

3 września 2014

Posiedzenie Rady

Posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach naboru „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” DODATKOWE ŚRODKI (konkurs tematyczny) temat konkursu: „Budowa lub wyposażenie obiektów na obszarze LSR służących działalności związanej z poprawą zdrowia” Mi2TD oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Mi2 odbędzie się dnia 16-09-2014 o godz. 9.00 w Biurze LGD, przy ul. Szkolnej 5 w Lędowie.

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia, że w dniu: 03.09.2014 roku godz. 9.00

w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Lędowie, przy ul. Szkolnej 5, 83 – 021 Wiślina odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia i oceny wniosków złożonych na konkurs:

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” DODATKOWE ŚRODKI
(konkurs tematyczny) temat konkursu: „Budowa lub wyposażenie obiektów na obszarze LSR służących działalności związanej z poprawą zdrowia” Mi2TD

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Mi2

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru