Aktualności Stowarzyszenia

LGD “Trzy Krajobrazy” informuje, iż decyzją Zarządu LGD nabór fiszek do Programu Granty Partnerskie Trzech Krajobrazów został z dniem 07-09-2018 zawieszony do odwołania. Przepraszamy.

LGD „Trzy Krajobrazy” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Pszczółki organizują bezpłatne zajęcia z hipoterapii dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia pt. “Z końmi po zdrowie” będą realizowane w ramach programu Granty Partnerskie Trzech Krajobrazów.  Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, poprawę funkcjonowania psychoruchowego i społecznego poprzez uczestnictwo w zajęciach hipoterapii. Współorganizatorem … Czytaj dalej

Wycieczka drezynami, czerpanie papieru, a także zwiedzanie Muzeum “W Starej Papierni” w Łapinie – takie atrakcje mogli przeżyć seniorzy z Gminy Trąbki Wielkie. LGD “Trzy Krajobrazy” we współpracy z GOKSiR w Trąbkach Wielkich zorganizowało kolejną wycieczkę po obszarze LGD. Wydarzenie to było jednym z elementów realizacji Lokalnej Strategi Rozwoju. … Czytaj dalej

Moc dobrej zabawy! Dzieci z Gminy Trąbki Wielkie odwiedziły Starą Papiernię w Łapinie. LGD “Trzy Krajobrazy” we współpracy z GOKSiR w Trąbkach Wielkich zorganizowało wycieczkę po obszarze LGD dla najmłodszych mieszkańców.  Dzieci mogły przejechać się drezynami, zobaczyć wystawę muzealną jak i poznać historię obszaru oglądając wystawę strojów … Czytaj dalej

  Informujemy, że w dniu 18 lipca 2018 r. (środa), w związku ze spotkaniem informacyjno-konsultacyjnym organizowanym w Muzeum “W Starej Papierni” w Łapinie, biuro LGD w Pruszczu Gdańskim będzie zamknięte. Pracownicy biura będą dostępni dla interesantów na terenie muzeum. Tel. do kontaktu: 666 350 070 Za niedogodności przepraszamy  

W dniu 27 czerwca 2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD „Trzy Krajobrazy”. Podczas spotkania przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady LGD Wybrany został pan Rafał Bielawa. Po tym wyborze  Rada LGD w nowym składzie spełniła wszystkie kryteria zapisane w Regulaminie Rady by móc pełnoprawnie funkcjonować. … Czytaj dalej

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” na podstawie § 14 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” na dzień 27 czerwca 2018 r., godz. 16.30 w biurze LGD „Trzy Krajobrazy”, ul. Obrońców Wybrzeża 2b/6, 83-000 Pruszcz Gdański. Ze względu na wagę zebrania proszę … Czytaj dalej

Dnia 14 czerwca 2018 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”. Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy” Pani Emilia Grzyb o godzinie 14.45. Liczba Członków LGD: 55, obecnych na Zebraniu: 22 Członków.  Z uwagi na brak kworum, potrzebnego do podjęcia … Czytaj dalej

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” na podstawie § 14 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”  Odbędzie się ono 14 czerwca 2018 r., godz. 14.45  w biurze LGD „Trzy Krajobrazy”, ul. Obrońców Wybrzeża 2b/6, 83-000 Pruszcz Gdański  … Czytaj dalej

Informujemy, że w dniu 18 maja 2018 r. będą obowiązywały zmienione godziny pracy biura.  18.05.18 r. – piątek – 10.00 – 16.00    

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru