Aktualności: LEADER 2014-2020

W ramach realizowanego przez nas podejścia LEADER 2014-2020, prowadzimy działania informacyjne i staramy się komunikować z tymi, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD “Trzy Krajobrazy”. Chcielibyśmy zapytać, czy nasza strona internetowa ma formę przyjazną dla beneficjenta i czy treści na niej umieszczone są zrozumiałe. Aby się tego … Czytaj dalej

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na:
„Operacje w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu”

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na:
„Operacje realizowane w zakresie zainicjowania atrakcyjnej oferty, zawierającej produkty lub usługi lokalne uwzględniające elementy dziedzictwa kulturowego obszaru.”

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na:
„Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej przez osoby ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych z wyłączeniem działalności związanych z turystyką lub rekreacją.”

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na:
„Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją.”

Rodzinny Rajd Rowerowy po Gmina Suchy Dąb! Już w sobotę (29.09.18 r.) spotykamy się o godz. 9.00 przed budynkiem Urzędu Gminy w Suchym Dębie i ruszamy na rodzinny Rajd Rowerowy z atrakcjami. Jest to kolejna inicjatywa, która ma służyć aktywnemu poznawaniu walorów turystycznych obszaru i podnoszeniu wiedzy w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Organizatorem … Czytaj dalej

Dołączamy się do zaproszenia naszego beneficjenta Fundacji Praesterno: „Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem” (łac. veni, vidi, vici) Przybądź i Ty! Lubimy wyzwania. Jeszcze bardziej lubimy dzielić się wiedzą i naszymi pasjami. Udowodnimy, że można żyć piękniej, pełniej i radośniej. Będziemy łączyć pokolenia, wzajemnie się inspirować i odkrywać samych … Czytaj dalej

W naszym LGD “Trzy Krajobrazy” planujemy nabory wniosków o przyznanie pomocy. W drugiej połowie październiku 2018 ogłosimy 4 nabory wniosków. Czasu pozostało niewiele więc zainteresowanych zapraszamy już teraz na doradztwo do biura LGD.

Tematy planowanych naborów są następujące:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców powiatu gdańskiego na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.   W programie spotkania m.in.: formy wsparcia dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego … Czytaj dalej

Wycieczka drezynami, czerpanie papieru, a także zwiedzanie Muzeum “W Starej Papierni” w Łapinie – takie atrakcje mogli przeżyć seniorzy z Gminy Trąbki Wielkie. LGD “Trzy Krajobrazy” we współpracy z GOKSiR w Trąbkach Wielkich zorganizowało kolejną wycieczkę po obszarze LGD. Wydarzenie to było jednym z elementów realizacji Lokalnej Strategi Rozwoju. … Czytaj dalej

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru