Aktualności: LEADER 2014-2020

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące operacji w zakresie zainicjowania atrakcyjnej oferty, zawierającej produkty lub usługi lokalne uwzględniające elementy dziedzictwa kulturowego obszaru  W trakcie spotkania: powiemy jakie projekty mogą otrzymać wsparcie poruszymy zagadnienia dotyczące wniosku aplikacyjnego jak skutecznie spełnić Lokalne kryteria wyboru Dla kogo? … Czytaj dalej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące operacji inwestycyjnych w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, realizowanej przez społeczność lokalną na rzecz swoich miejscowości, wynikające z potrzeb społecznych W trakcie spotkania: powiemy jakie projekty mogą otrzymać wsparcie poruszymy zagadnienia dotyczące wniosku aplikacyjnego jak skutecznie spełnić Lokalne … Czytaj dalej

  Informujemy, że w dniu 18 lipca 2018 r. (środa), w związku ze spotkaniem informacyjno-konsultacyjnym organizowanym w Muzeum “W Starej Papierni” w Łapinie, biuro LGD w Pruszczu Gdańskim będzie zamknięte. Pracownicy biura będą dostępni dla interesantów na terenie muzeum. Tel. do kontaktu: 666 350 070 Za niedogodności przepraszamy  

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w zakresie operacji związanych z utworzeniem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją.  W trakcie spotkania: powiemy jakie projekty mogą otrzymać premie poruszymy zagadnienia dotyczące wniosku aplikacyjnego dowiemy się jak konstruować biznesplan zobaczymy atrakcje jednego z realizowanych obecnie projektów z zakresu rozwoju … Czytaj dalej

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” na podstawie § 14 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” na dzień 27 czerwca 2018 r., godz. 16.30 w biurze LGD „Trzy Krajobrazy”, ul. Obrońców Wybrzeża 2b/6, 83-000 Pruszcz Gdański. Ze względu na wagę zebrania proszę … Czytaj dalej

25 czerwca 2018

X Posiedzenie Rady LGD

Zarząd LGD zwołuje X Posiedzenie Rady LGD na dzień 27 czerwca 2018, w biurze LGD, przy ul. Obrońców Wybrzeża 2b/6 w Pruszczu Gdańskim, po Nadzwyczajnym Walnym Zebranie Członków LGD o godz. 16.30. Celem posiedzenia jest ukonstytuowanie się organu Rady LGD oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady LGD.    

Tam gdzie granica, tam też zdarza się przemyt i kontrabanda. Do tego procederu przyłożyło rękę również LGD Trzy Krajobrazy. Ale nie zrobiliśmy tego sami. Współudział mieli także Gmina Suchy Dąb oraz Stowarzyszenie Wczoraj, Dziś i Jutro. Jakie towary przemycaliśmy? Czy przemyt się udał? W Koźlinach (gmina Suchy Dąb) … Czytaj dalej

29 maja 2018

Polska w Koźlinach

Organizujemy przemyt na granicy Polski i Wolnego Miasta Gdańska. Chcesz zobaczyć efekty nielegalnej działalności na granicy? Dołącz do nas 2 czerwca (sobota) w miejscowości Koźliny (Gmina Suchy Dąb). To tu przebiegała granica Polski i Wolnego Miasta Gdańska. Zachowane jeszcze budynki strażnicy będą scenerią dla rekonstrukcji wydarzeń z lat … Czytaj dalej

Przedstawiamy Państwu Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020. Jest to dokument, który powstał na bazie analizy obszaru LGD pod względem problemów i potrzeb jakie występują. W odpowiedzi na nie stawiamy konkretne cele, które pomogą zniwelować problemy i zaspokoić potrzeby. Cele, w obecnie realizowanym programie LEADER 2014-2020, wyróżniamy trzy: … Czytaj dalej

18 maja 2018

Miliony na obszarze

Rozwijające się firmy, miejsca wypoczynku i rekreacji, imprezy dla mieszkańców, to tylko niektóre działania zrealizowane z „milionów”, jakie zostały rozdysponowane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” na obszarze sześciu gmin powiatu gdańskiego. Przedstawiamy dotychczasowe osiągnięcia w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, a także perspektywy na przyszłość. Środki finansowe z UE są wciąż dostępne, więc warto je wykorzystać na realizację ciekawych pomysłów. Czytaj dalej…

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru