Aktualności: LEADER 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. wdrażania LSR w biurze LGD w Lędowie (pełny etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo)…

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w zakresie operacji w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup de faworyzowanych ( dzieci i młodzież do 26 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz seniorzy po 50 roku życia ),  uwzględniając zagadnienia w zakresie … Czytaj dalej

LGD „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza wszystkich Członków LGD „Trzy Krajobrazy” na Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy”, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2017 o godz. 16.30 w Hotelu Chopin w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Chopina 28.   Porządek obrad Sprawozdawczego Zwyczajnego … Czytaj dalej

Zarząd LGD informuje, że dnia 08.05.2017 r. w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” odbyło się IV posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków w ramach dwóch naborów: 6/2017 – Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności  związanej z turystyką lub rekreacją Do wiadomości załączamy: Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze … Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania „ Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w zakresie operacji polegających na odrestaurowaniu, remoncie, konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym wraz z ich udostępnieniem i zabezpieczeniem, nadając im nową ogólnodostępną funkcję kulturową lub turystyczną.

Spotkanie kierowane jest do Parafii i Związków Wyznaniowych zdecydowanych do skorzystania z pomocy. Czytaj dalej…

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” informuje o zwołaniu przez Przewodniczącą Rady IV Posiedzenie  Rady w dniu 8 maja 2017 r. od godz. 9.00 w Lędowie, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina. IV Posiedzenie Rady zwołane zostało w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach następujących naborów: Nabór 6/2017 „ Operacje … Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na realizacje:  Operacji  polegającej na wyszkoleniu lokalnych animatorów do prowadzenia zajęć w obiektach publicznych( m.in. w świetlicach wiejskich) dla społeczności lokalnych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „ Trzy Krajobrazy ” Ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański NIP: … Czytaj dalej

Zarząd LGD informuje, że dnia 27.02.2017 r. w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” odbyło się III posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków w ramach trzech naborów:

3/2017 Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją.

4/2017 Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej przez osoby ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych z wyłączeniem działalności związanej z turystyką i rekreacją.

5/2017 Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej, ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją.

W załączeniu znajdują się listy operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze oraz listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania jak również protokół z III posiedzenia Rady LGD „Trzy Krajobrazy”.
Czytaj dalej…

Lokalna Grupa Działania „ Trzy Krajobrazy ” informuje o zwołaniu przez Przewodniczącą Rady III Posiedzenia Rady w dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 9.00 w Lędowie, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina. III Posiedzenie Rady zwołane zostało w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach następujących naborów: Nabór 3/2017 … Czytaj dalej

Unia Europejska Program LEADER Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie
19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru