Aktualności: LEADER 2014-2020

15 listopada 2017

Oferta pracy!!!

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. wdrażania LSR w biurze LGD w Lędowie (pełny etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo). LGD „Trzy Krajobrazy” realizuje podejście rozwój lokalny kierowany przez społeczność (LEADER) w latach 2016 – 2023 w ramach PROW 2014-2020, polegające … Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w biurze LGD w Lędowie (pełny etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo). LGD „Trzy Krajobrazy” realizuje podejście Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (LEADER) w latach 2016 – 2023 w ramach PROW 2014-2020, polegający na dystrybucji środków finansowych … Czytaj dalej

16 października 2017

Nowe wnioski o przyznanie pomocy!

Od dnia 16 października 2017 obowiązują nowe formularze wniosków o przyznanie pomocy! (wersja 3 Z w dolnym lewym rogu strony wniosku) Są one już dostępne na naszej stronie internetowej, w zakładkach dotyczących konkretnych podmiotów. Prosimy  o zwrócenie uwagi na te formularze w związku ze zbliżającymi się naborami.

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. wdrażania LSR w biurze LGD w Lędowie (pełny etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo)…

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w zakresie operacji w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup de faworyzowanych ( dzieci i młodzież do 26 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz seniorzy po 50 roku życia ),  uwzględniając zagadnienia w zakresie … Czytaj dalej

LGD „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza wszystkich Członków LGD „Trzy Krajobrazy” na Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy”, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2017 o godz. 16.30 w Hotelu Chopin w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Chopina 28.   Porządek obrad Sprawozdawczego Zwyczajnego … Czytaj dalej

Zarząd LGD informuje, że dnia 08.05.2017 r. w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” odbyło się IV posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków w ramach dwóch naborów: 6/2017 – Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności  związanej z turystyką lub rekreacją Do wiadomości załączamy: Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze … Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania „ Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w zakresie operacji polegających na odrestaurowaniu, remoncie, konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym wraz z ich udostępnieniem i zabezpieczeniem, nadając im nową ogólnodostępną funkcję kulturową lub turystyczną.

Spotkanie kierowane jest do Parafii i Związków Wyznaniowych zdecydowanych do skorzystania z pomocy. Czytaj dalej…

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” informuje o zwołaniu przez Przewodniczącą Rady IV Posiedzenie  Rady w dniu 8 maja 2017 r. od godz. 9.00 w Lędowie, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina. IV Posiedzenie Rady zwołane zostało w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach następujących naborów: Nabór 6/2017 „ Operacje związane … Czytaj dalej