Gmina Cedry Wielkie – projekty zrealizowane

Cedry Wielkie

Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez budowę placu zabaw i parku w centrum wsi.

Budowa skweru z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z zatoczką autobusową.

Stworzenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Twórcza gmina-warsztaty muzyczne i fotograficzne w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Dla każdego coś fajnego – warsztaty muzyczne, witrażu oraz nordic walking w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Wyposażenie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich wraz z organizacją warsztatów z wypiekania tradycyjnego chleba.

Organizacja warsztatów dla społeczności lokalnej z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych – wystąpienia publiczne w kontekście obsługi sprzętu  komputerowo – multimedialnego, wraz z doposażeniem Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich (w trakcie realizacji)

Organizacja imprezy kulturalnej – wystawy “Żuławy wczoraj i dziś” organizowaną przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

“Wesołe wakacje na wsi” – warsztaty plastyczne, taneczne i fotograficzne organizowane przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Dni zdrowia w Gminie Cedry Wielkie – budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Długie Pole oraz organizacja warsztatów zdrowego żywienia i zajęć sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy  wraz z organizacją Międzynarodowego Dnia Zdrowia w Gminie Cedry Wielkie.

Miejsce wypoczynku i rekreacji - plac zabaw i park w centrum wsi.

Miejsce wypoczynku i rekreacji – plac zabaw i park w centrum wsi.

projekty zrealizowane miejsca parkingowe cedry 1

Skwer z miejscami postojowymi i zatoczką autobusową.

Centrum Sportowo - Rekreacyjne przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu.

Centrum Sportowo – Rekreacyjne przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu.

Twórcza gmina-warsztaty muzyczne i fotograficzne w ŻOKIS.

Twórcza gmina-warsztaty muzyczne i fotograficzne w ŻOKIS.

"Dla każdego coś fajnego" - warsztaty muzyczne, witrażu oraz nordic walking w ŻOKIS.

“Dla każdego coś fajnego” – warsztaty muzyczne, witrażu oraz nordic walking w ŻOKIS.

Warsztaty z wypiekania tradycyjnego chleba w ŻOKIS.

Warsztaty z wypiekania tradycyjnego chleba w ŻOKIS.

"Wesołe wakacje na wsi - warsztaty plastyczne, taneczne i fotograficzne organizowane przez ŻOKIS.

“Wesołe wakacje na wsi – warsztaty plastyczne, taneczne i fotograficzne organizowane przez ŻOKIS.

Dni zdrowia w Gminie Cedry Wielkie.

Dni zdrowia w Gminie Cedry Wielkie.

Leszkowy

Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi Leszkowy i Miłocin, w gminie Cedry Wielki.

Leszkowy@pl – Poprawa funkcjonowania świetlicy w miejscowości Leszkowy poprzez organizację warsztatów wypiekania chleba, stworzenie strony internetowej i punktu informacji turystycznej.

“Wesołe wakacje na wsi” – warsztaty plastyczne, taneczne i fotograficzne organizowane przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w historyczne stroje Żuławskie.

Organizacja tradycyjnych warsztatów kulinarnych – vademecum dobrej gospodyni wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej.

Organizacja i promocja imprezy kulturalnej – warsztatów wokalno – tanecznych dla mieszkańców obszarów wiejskich wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej.

Warsztaty wypiekania chleba.

Warsztaty wypiekania chleba.

Warsztaty taneczne w ramach "Wesołych wakacji na wsi".

Warsztaty taneczne w ramach “Wesołych wakacji na wsi”.

Stroje Żuławskie.

Stroje Żuławskie.

Tradycyjne warsztaty kulinarne - vademecum dobrej gospodyni.

Tradycyjne warsztaty kulinarne – vademecum dobrej gospodyni.

Błotnik

Wyposażenie przystani żeglarskiej w Błotniku w zaplecze dla szkółki żeglarskiej wraz z organizacją regat.

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego wraz z organizacją festynu przy przystani żeglarskiej w Błotniku.

Wakacje pod żaglami – wędrowne obozy żeglarskie dla młodzieży z terenu gminy Cedry Wielkie organizowane przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich wraz z wyposażeniem Ośrodka.

Stworzenie sali multimedialnej na przystani żeglarskiej w miejscowości Błotnik w gminie Cedry Wielkie oraz przeprowadzenie warsztatów pn.: “Moja przygoda z komputerem – poznaje historię i przyrodę mojej małej ojczyzny„(w trakcie realizacji).

Zagospodarowany plac rekreacyjny.

Zagospodarowany plac rekreacyjny.

projekty zrealizowane Błotnik pod żaglami 1

Wakacje pod żaglami – wędrowne obozy żeglarskie dla młodzieży z terenu gminy Cedry Wielkie organizowane przez ŻOKIS.

Stanisławowo

“Wesołe wakacje na wsi – warsztaty plastyczne, taneczne i fotograficzne organizowane przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

“Kolorowo i sportowo” – warsztaty plastyczne i zajęcia sportowe w świetlicy wiejskiej w Stanisławowie.

Zdrowe dzieci przyszłością naszej Gminy – budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Stanisławowo oraz realizacja zajęć prozdrowotnych i sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

"Wesołe wakacje na wsi" - warsztaty plastyczne, taneczne i fotograficzne organizowane przez ŻOKIS.

“Wesołe wakacje na wsi” – warsztaty plastyczne, taneczne i fotograficzne organizowane przez ŻOKIS.

"Kolorowo i sportowo" - warsztaty plastyczne.

“Kolorowo i sportowo” – warsztaty plastyczne.

"Kolorowo i sportowo" - zajęcia sportowe.

“Kolorowo i sportowo” – zajęcia sportowe.

Siłownia zewnętrzna w Stanisławowie.

Siłownia zewnętrzna w Stanisławowie.

Zajęcia prozdrowotne dla dzieci.

Zajęcia prozdrowotne dla dzieci.

Długie Pole

Kompleksowe wyposażenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Długim Polu oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszwały – Ostatni Grosz.

“Wesołe wakacje na wsi” – warsztaty plastyczne, taneczne i fotograficzne organizowane przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Dni zdrowia w Gminie Cedry Wielkie – budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Długie Pole oraz organizacja warsztatów zdrowego żywienia i zajęć sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy wraz z organizacją Międzynarodowego Dnia Zdrowia w Gminie Cedry Wielkie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kompleksowe wyposażenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Długim Polu oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszwały – Ostatni Grosz.

"Wesołe wakacje na wsi" - warsztaty plastyczne.

“Wesołe wakacje na wsi” – warsztaty plastyczne.

Dni zdrowia w Gminie Cedry Wielkie - warsztaty zdrowego żywienia

Dni zdrowia w Gminie Cedry Wielkie – warsztaty zdrowego żywienia

Giemlice

Zagospodarowanie centrum wsi Giemlice.

Wiklinowa wieś – zagospodarowanie parku w Giemlicach oraz organizacja warsztatów wyplatania wikliny, trzciny oraz słomy.

Dni zdrowia w Gminie Cedry Wielkie – budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Długie Pole oraz organizacja warsztatów zdrowego żywienia i zajęć sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy wraz z organizacją Międzynarodowego Dnia Zdrowia w Gminie Cedry Wielkie (w trakcie realizacji)

Stworzenie małej infrastruktury turystycznej poprzez budowę ciągu pieszo rowerowego i przystanku rowerowego w miejscowości Giemlice wraz z organizacją festynu rodzinnego (w trakcie realizacji).

Zagospodarowanie centrum wsi Giemlice.

Zagospodarowanie centrum wsi Giemlice.

Koszwały

Kompleksowe wyposażenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Długim Polu oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszwały – Ostatni Grosz

“Wesołe wakacje na wsi – warsztaty plastyczne, taneczne i fotograficzne organizowane przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

"Wesołe wakacje na wsi" - warsztaty plastyczne.

“Wesołe wakacje na wsi” – warsztaty plastyczne.

Miłocin

Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi Leszkowy i Miłocin, w gminie Cedry Wielkie.

Troska o wspólne dobro szansą na przyszły rozwój – porządkowanie cmentarza oraz poprawa funkcjonowania świetlicy w miejscowości Miłocin poprzez organizację warsztatów i wydanie folderu oraz remont świetlicy.

Przystanek rowerowy (projekt współpracy LGD) w Miłocinie

Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi Leszkowy i Miłocin.

Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi Leszkowy i Miłocin.

"Troska o wspólne dobro szansą na przyszły rozwój".

“Troska o wspólne dobro szansą na przyszły rozwój”.

Kiezmark

Renowacja manierystycznej ambony z XVII wieku wpisanej do rejestru zabytków wraz z organizacją uroczystej mszy promującej lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne.

Renowacja manierystycznej ambony z XVII w kościele w Kiezmarku.

Renowacja manierystycznej ambony z XVII w kościele w Kiezmarku.

Cedry Małe

Zdrowe serce młodego Żuławiaka – propagowanie aktywności prozdrowotnej poprzez budowę ścieżki zdrowia i boiska wielofunkcyjnego w Cedrach Małych. (w trakcie realizacji)

Dni zdrowia w Gminie Cedry Wielkie – budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Długie Pole oraz organizacja warsztatów zdrowego żywienia i zajęć sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy wraz z organizacją Międzynarodowego Dnia Zdrowia w Gminie Cedry Wielkie.(w trakcie realizacji)

Trutnowy i Wocławy

Dni zdrowia w Gminie Cedry Wielkie – budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Długie Pole oraz organizacja warsztatów zdrowego żywienia i zajęć sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy wraz z organizacją Międzynarodowego Dnia Zdrowia w Gminie Cedry Wielkie. (w trakcie realizacji)

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru