III edycja konkursu na certyfikat Marki Lokalnej “Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej”

Wpis opublikowano: 2 stycznia 2015

LGD “Trzy Krajobrazy” ogłasza trzecią edycję konkursu na Certyfikat Marki Lokalnej “Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej”. Celem konkursu jest wyróżnienie aktywnych społecznie osób oraz projektów zrealizowanych na obszarze działania naszego stowarzyszenia. Formuła konkursu uległa zmianom w stosunku do poprzednich edycji. Zakłada 3 nowe kategorie, odmienne od tych dotychczasowych, ze względu na posumowanie okresu realizacji programu LEADER w latach 2007-2013.

Kategorie konkursowe

  1. Aktywni w Trzech Krajobrazach
  2. Uratowane, materialne dziedzictwo kulturowe
  3. Zdrowie i rekreacja w Trzech Krajobrazach

Zgłoszenia

Zgłoszenia kandydatów do kategorii 1 prosimy kierować przez formularz online dostępny poniżej lub przez formularz do pobrania i ręcznego wypełnienia, który można osobiście dostarczyć do biura LGD. Prosimy zgłaszać kandydatury lokalnych liderów działających społecznie w Państwa miejscowościach do 31 stycznia 2015 godz. 23:59. Spośród zgłoszonych osób, Kapituła Konkursu wybierze 3 nominacje.

W kategorii 2 i 3 Kapituła Konkursu wybierze 3 nominacje spośród wszystkich projektów zrealizowanych za pośrednictwem LGD “Trzy Krajobrazy”, łączących się tematycznie z tymi kategoriami.

Wyniki konkursu i nagrody

Spośród wybranych w każdej kategorii nominacji, Kapituła Konkursu wyłoni laureatów. Statuetki i nagrody rzeczowe zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej Gali Konkursowej, której termin zostanie opublikowany na stronie internetowej.

Laureat każdej kategorii otrzyma następujące nagrody:

  • statuetka
  • nagroda rzeczowa

LGD “Trzy Krajobrazy” zobowiązuje się również do promocji laureatów i ich osiągnięć poprzez wszystkie swoje działania związane z promocją

Zobacz poprzednie edycje konkursu

Zgłoś kandydata do konkursu

minął czas zgłaszania kandydatów!

Załączniki

Regulamin konkursu LGD Marka Lokalna ed.3 231 KB
Karta zgłoszeniowa do wydrukowania i ręcznego wypełnienia 261 KB
Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Komentarze

  1. Edward Prykaszczyk:

    Gratuluję pomysłu promowania ludzi, którzy swoją pracą społeczną aktywizują lokalne społeczności w wyniku czego codzienne życie staje się bardziej znośne i przyczynia się do osiągnięcie większej satysfakcji z przeżytych dni. Obserwując działalność naszego klubu seniora, któremu przewodzi p.Krystyna Cholewińska uważam, że znaczna część naszych członków nigdy nie skorzystałaby z kąpieli w solankach w SPA nie obejrzałoby wiele miejsc w naszym kraju i za granicą, i mogła wziąć udział w pięknej akcji wolontariatu na rzecz osób potrzebujących pomocy. Uważam, że nasza kandydatka w pełni zasługuje na uznanie i w pełni kwalifikuje się do kategorii konkursowej ” Aktywni w Trzech Krajobrazach”.
    Kończąc serdecznie pozdrawiam i z emocjami czekam na wyniki konkursu. Edward Prykaszczyk

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru