Dokumenty konsultowane ze społecznością

Wpis opublikowano: 27 października 2015

Poniżej dostępne są do pobrania dokumenty opracowane przez LGD, świadczące o postępie w pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowy LEADER 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami.

Załączniki

Plan komunikacji

09.11.2015

571 KB
Kryteria wyboru operacji

09.11.2015

433 KB
Diagnoza i opis obszaru

27.10.2015

1 MB
Analiza SWOT

27.10.2015

497 KB
Cele i wskaźniki

27.10.2015

483 KB
Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru