Statut i władze LGD „Trzy Krajobrazy”

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Emilia Grzyb – Prezes
 2. Halina Wrocławska – Wice Prezes Zarządu
 3. Magda Woźniak – Członek Zarządu
 4. Iwona Dwojak – Członek Zarządu
 5. Ewa Knut – Członek Zarządu
 6. Danuta Janina Czerwińska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

 1. Skiba Teodozja – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Aleksandra Lewandowska – Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Grażyna Badora – Członek Komisji Rewizyjnej

Rada:

 1. Olga Laskowska – sektor publiczny
 2. Katarzyna Górska – sektor publiczny
 3. Elżbieta Klein – sektor publiczny
 4. Bożena Daszewska- sektor gospodarczy
 5. Rafał Bielawa – sektor gospodarczy
 6. Zdzisław Gurda – sektor gospodarczy
 7. Edward Prykaszczyk – sektor społeczny
 8. Agnieszka Noga – sektor społeczny
 9. Andrzej Chmielewski – sektor społeczny
 10. Paweł Jaworski – sektor gospodarczy
 11. Jolanta Kołkowska – sektor społeczny

Statut znajduje się poniżej jako załącznik do pobrania.

Załączniki

LGD Trzy Krajobrazy – aktualny statut 315 KB
Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska Program LEADER Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie
19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru