Gmina Kolbudy – projekty zrealizowane

kolbudy-mapa-zrealizowanych

Zobacz projekty zrealizowane w miejscowościach:

Kolbudy

Przystanek zdrowia-doposażenie gminnej przystani żaglowej w regatowy sprzęt żeglarski, turystyczny i asekuracyjny.

Zagospodarowanie miejsca służącego do rekreacji poprzez modernizację budynku przystani żeglarskiej w Kolbudach i zagospodarowanie terenu gminnej przystani żaglowej oraz impreza promująca projekt.

Organizacja integracyjnego festynu kulturalno-sportowo-rekreacyjnego “Pożegnanie lata” w Kolbudach.

projekty zrealizowane - kolbudy - przystań 1

Modernizacja przystani żeglarskiej w Kolbudach

Pręgowo

Prace zabezpieczające elewacji północnej wraz z zakrystią i trzema przyporami Kościoła Parafialnego p.w. Bożego Ciała w Pręgowie.

Zagospodarowanie przestrzeni przed wejściem do zabytkowego kościoła w miejscowości Pręgowo oraz prace konserwatorskie przy ambonie we wnętrzu świątyni.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed zabytkowym kościołem w miejscowości Pręgowo.

Prace konserwatorsko-restauratorskie przy obrazach i rzeźbach z ołtarza głównego z Kościoła p. w. Bożego Ciała w Pręgowie Dolnym.

Stworzenie folderu promującego freski w kościele w Pręgowie.

Prace konserwatorskie przy ambonie w kościele w Pręgowie

Prace konserwatorskie przy ambonie w kościele w Pręgowie

Zagospodarowana przestrzeń przed wejściem do zabytkowego kościoła w Pręgowie.

Zagospodarowana przestrzeń przed wejściem do zabytkowego kościoła w Pręgowie.

Bąkowo

Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej Gminy Kolbudy poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego Kolbudy-Kowale, etap V-Bąkowo (w trakcie realizacji)

Infrastruktura turystyczna na pTAK! w Bąkowie (w trakcie).

Ogólnodostępne miejsce wypoczynku przy trasie rowerowej z przyrodniczą ścieżką edukacyjną, labiryntem i miejscem na ognisko (projekt współpracy LGD).

projekty zrealizowane Bąkowo - pTak 1

Infrastruktura turystyczna na pTak! w Bąkowie

przystanek-bakowo-05

Ogólnodostępne miejsce wypoczynku.

przystanek-bakowo-08

Ogólnodostępne miejsce wypoczynku.

Ostróżki

Remont, modernizacja, wyposażenie i uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Ostróżkach.

Szkolenia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców obszaru LSR w zakresie zdrowego odżywiania i aktywnego trybu życia pt. “Trzymaj formę”.

projekty zrealizowane - Ostróżki - trzymaj formę 1

Warsztaty dla dzieci i dorosłych “Trzymaj formę”.

projekty zrealizowane - Ostróżki - świetlica 1

Świetlica wiejska w Ostróżkach.

Bielkówko

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Bielkówku.

projekty zrealizowane - Bielkówko - boisko 1

Boisko w Bielkówku.

Czapielsk

Prace remontowo-konserwatorskie dla wzmocnienia ścian szachulcowych Kościoła p.w. Mikołaja w Czapielsku.

projekty zrealizowane - Czapielsk - kościół 1

Kościół w Czapielsku.

Babidół

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z wyposażeniem placu zabaw oraz urządzeniami outdoor.

projekty zrealizowane - Babidół - outdoor 1

Urządzenia do ćwiczeń w Babimdole.

projekty zrealizowane - Babidół - outdoor 2

Plac zabaw w Babimdole.

Na całym obszarze

Stworzenie portalu społecznościowego dla mieszkańców obszaru działania LGD “Trzy Krajobrazy”.

wołejszo

Strona główna portalu “Powiat Gdański”

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru