Kontakt

Biuro LGD „Trzy Krajobrazy” w Lędowie

Biuro Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
“Trzy Krajobrazy”

Adres:
ul. Szkolna 5, Lędowo, 83-021 Wiślina
Zobacz szczegółowy opis,
jak do nas dojechać!

Biuro LGD jest czynne w dniach:
pon-wt: w godzinach od 8.00 do 16.00
środy: w godzinach od 9.00 do 17.00
czw-pt: w godzinach od 8.00 do 16.00

tel. 58 306 33 55
tel. kom. 666 350 070
e-mail: biuro@trzykrajobrazy.pl

Emilia Grzyb
Prezes
tel. kom.  666 340 070

Roman Grzyb
Dyrektor biura
tel. kom.: 666 350 070

Emilia Mazur
Specjalista ds wdrażania LSR i obsługa biura
tel.58 306 33 55

Magdalena Szemraj
Specjalista ds wdrażania LSR
tel.58 306 33 55

Siedziba:
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRZY KRAJOBRAZY”
Adres odbiorcy:  ul. Wojska Polskiego 30 83-000 Pruszcz Gdański
Nr rachunku odbiorcy: 40 83350003 0119 1796 2000 0001

REGON: 220274767
KRS: 0000257740
NIP : 604-00-54-488

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+
Unia Europejska Program LEADER Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie
19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru