Kontakt

Biuro Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
“Trzy Krajobrazy”

Adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6
83-000 Pruszcz Gdański

Biuro mieści się na I piętrze; wejście jak do restauracji.

Biuro LGD jest czynne w dniach:
pon-pt: w godzinach od 8.00 do 16.00

Doradztwo w biurze LGD
Ze względu na ilość treści i zawiłość niektórych zagadnień dot. wsparcia z programu LEADER 2014-2020, wszelkie informacje szczegółowe udzielamy na doradztwie bezpośrednim w biurze LGD. W celu zapewnienia najbardziej efektywnego doradztwa, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Umówienie się na konkretny termin pomoże nam lepiej dostosować rytm pracy wewnętrznej biura do Państwa potrzeb.

Kontakt w sprawie doradztwa: 58 306 33 55  (dostępny w godzinach pracy biura)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel. 58 306 33 55
e-mail: biuro@trzykrajobrazy.pl

Emilia Grzyb
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Roman Grzyb
Dyrektor biura

Urszula Bastek
Specjalista ds. wdrażania LSR oraz obsługi biura

Marcin Bastek
Specjalista ds. wdrażania LSR

Siedziba:
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA “TRZY KRAJOBRAZY”
Adres odbiorcy:  ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
Nr rachunku odbiorcy: 40 83350003 0119 1796 2000 0001

REGON: 220274767
KRS: 0000257740
NIP : 604-00-54-488

 

 

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru