Program LEADER

Program unijny dla inicjatyw społecznych na obszarach wiejskich.

Program LEADER obejmuje 4 Działania wymienione poniżej. W ramach każdego działania możliwe jest zdobycie dofinansowania na specyficzne cele.
Kliknij wybrane działanie, aby przejść do opisu i dokumentów do pobrania.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+
Raport ewaluacyjnyFunkcjonowanie LGDMałe projektyOdnowa i rozwój wsiRóżnicowanieMikroprzedsiębiorstwaO podejściu LeaderLokalna Strategia Rozwoju LGD Trzy Krajobrazy na lata 2007-2013

Dodaj komentarz

Unia Europejska Program LEADER Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie
19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru