07.01.2013

I Edycja Konkursu o Certyfikat Marki Lokalnej „Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej

W ramach aktywizacji liderów i twórców oraz budowy marki obszaru LGD „Trzy Krajobrazy”, zgodnie z przedsięwzięciem ujętym w LSR, ogłosiło w październiku 2012 r.  Konkurs o Certyfikat Marki Lokalnej w trzech następujących kategoriach:

  1. produkty spożywcze
  2. wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze,
  3. inicjatywy lokalne

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło 31 zgłoszeń z całego obszaru działania: w kategorii: produkty spożywcze – 9, wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze -14, inicjatywy lokalne – 8

Zgodnie z zamieszczonym na stronie regulaminem pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu odbyło się w dniu 7 stycznia 2013 r., na którym zostały wyłonione nominacje w poszczególnych kategoriach do Certyfikatu Marki Lokalnej. W skład Kapituły wchodzą osobistości oraz specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Uroczysta Gala połączona z wręczeniem Certyfikatów MARKI LOKALNEJ „Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej” odbędzie się 17 stycznia 2012 r. w hotelu Chopin w Pruszczu Gdańskim.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Ten wpis opublikowano 02.02.2013

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru