Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Wpis opublikowano: 28 maja 2018

Przedstawiamy Państwu Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020. Jest to dokument, który powstał na bazie analizy obszaru LGD pod względem problemów i potrzeb jakie występują. W odpowiedzi na nie stawiamy konkretne cele, które pomogą zniwelować problemy i zaspokoić potrzeby.

Cele, w obecnie realizowanym programie LEADER 2014-2020, wyróżniamy trzy:

  1. rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości wpływający na wzrost poziomu ekonomicznego obszaru i sprzyjający włączeniu społecznemu
  2. samorealizująca się lokalna społeczność, wykorzystująca lokalną bazę obiektów publicznych
  3. obszar LGD atrakcyjny turystycznie

Zachęcamy do lektury naszej LSR i do zapoznania się ze szczegółami naszej diagnozy i naszych celów.

POBIERZ: Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 – LGD Trzy Krajobrazy

 

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru