Gmina Pruszcz Gdański – projekty zrealizowane

Rokitnica

“Międzypokoleniowe gotowanie piekielnych potraw w świetlicy wiejskiej w Rokitnicy” – organizacja warsztatów kulinarnych dla dzieci i dorosłych. (KGW Rokitnica)

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rokitnicy jako obiektu publicznego pełniącego funkcję społeczno-kulturalną (KGW Rokitnica).

Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez upamiętnienie miejsca spoczynku naszych przodków w Rokitnicy (Parafia pw Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wiślinie).

Kawiarenka internetowa nowoczesnego seniora wraz z warsztatami nauki obsługi komputera i sprzętu komputerowego.

Warsztatów kulinarne dla dzieci i dorosłych (KGW Rokitnica).

Warsztatów kulinarne dla dzieci i dorosłych (KGW Rokitnica).

Warsztatów kulinarne dla dzieci i dorosłych (KGW Rokitnica).

Warsztatów kulinarne dla dzieci i dorosłych (KGW Rokitnica).

Upamiętnienie miejsca spoczynku przodków w Rokitnicy.

Upamiętnienie miejsca spoczynku przodków w Rokitnicy.

Kawiarenka internetowa nowoczesnego seniora.

Kawiarenka internetowa nowoczesnego seniora.

Przejazdowo

Organizacja warsztatów plastycznych i artystycznych dla młodzieży i dzieci z Przejazdowa i okolicznych miejscowości oraz wystawa prac i pokaz mody. (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przejazdowa)

Organizacja warsztatów teatralnych i filmowych dla dzieci i młodzieży z Przejazdowa i sąsiednich miejscowości, zakup sprzętu oraz pokaz przedstawienia i powstałych filmów (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przejazdowa)

Warsztaty plastyczne i artystyczne dla młodzieży i dzieci.

Warsztaty plastyczne i artystyczne dla młodzieży i dzieci.

Warsztaty teatralne i filmowe dla dzieci i młodzieży.

Warsztaty teatralne i filmowe dla dzieci i młodzieży.

Lędowo

Przebudowa i adaptacja na cele społeczne świetlicy w Lędowie.

Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Lędowie.

Budowa miejsc rekreacji prozdrowotnej.

„Trzymaj Formę” zajęcia z zasad zdrowego odżywiania.

Przebudowana świetlica w Lędowie.

Przebudowana świetlica w Lędowie.

Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej.

Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej.

Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej.

Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej.

Budowa miejsc rekreacji prozdrowotnej.

Budowa miejsc rekreacji prozdrowotnej.

projekty zrealizowane Lędowo trzymaj formę 1

„Trzymaj Formę” – zajęcia z zasad zdrowego odżywiania.

Mokry Dwór

Skansen żuławskich maszyn rolniczych w Mokrym Dworze.

Budowa kompleksu złożonego z altany, pieca chlebowego, grilla i wędzarni w gospodarstwie agroturystycznym.

Skansen żuławskich maszyn rolniczych.

Skansen żuławskich maszyn rolniczych.

Szkic kompleksu złożonego z altany, pieca chlebowego, grilla i wędzarni.

Szkic kompleksu złożonego z altany, pieca chlebowego, grilla i wędzarni.

Wiślina

Budowa wspinaczkowego placu zabaw w Wiślinie.

Remont świetlicy wiejskiej w Wiślinie.

Szkolenia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców obszaru LSR w zakresie zdrowego odżywiania i aktywnego trybu życia pt. Trzymaj formę

projekty zrealizowane Wiślina park 1

Wspinaczkowy plac zabaw.

Remont świetlicy wiejskiej w Wiślinie.

Remont świetlicy wiejskiej w Wiślinie.

Warsztaty "Trzymaj formę".

Warsztaty “Trzymaj formę”.

Cieplewo

Zakup mobilnej estrady dla potrzeb Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański.

„Ogrody Rodzinne”. (KGW Cieplewo-Łęgowo)

Trzy Krajobrazy w galerii sztuki – wyposażenie galerii wystawienniczej Kaloryfer w Cieplewie i organizacja wystaw prezentujących dorobek lokalnych twórców.

Na zdrowie seniora – organizacja festynu promującego aktywny tryb życia wśród seniorów.

Mobilna estrada dla potrzeb Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański.

Mobilna estrada dla potrzeb Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański.

„Ogrody Rodzinne” (KGW Cieplewo-Łęgowo)

„Ogrody Rodzinne” (KGW Cieplewo-Łęgowo)

"Trzy Krajobrazy w galerii sztuki".

“Trzy Krajobrazy w galerii sztuki”.

Festyn promujący aktywny tryb życia wśród seniorów.

Festyn promujący aktywny tryb życia wśród seniorów.

Juszkowo

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Raduńskiej w Juszkowie.

Organizacja dnia otwartego Centrum Rekreacji w Juszkowie i doposażenie bazy wodniackiej.

Doposażenie bazy wodniackiej - łabędzie.

Doposażenie bazy wodniackiej – łabędzie.

Organizacja dnia otwartego Centrum Rekreacji w Juszkowie.

Organizacja dnia otwartego Centrum Rekreacji w Juszkowie.

Straszyn

Budowa integracyjnego parku rekreacji prozdrowotnej w miejscowości Straszyn.

Galop Pegaza. Organizacja międzypokoleniowych warsztatów artystycznych obejmujących malarstwo, rysunek i rzemiosło artystyczne oraz fotografię, przeznaczonych dla mieszkańców trzech gmin obszaru LSR zakończoną wernisażem.

Integracyjnego parku rekreacji prozdrowotnej.

Integracyjnego parku rekreacji prozdrowotnej.

Międzypokoleniowe warsztaty artystyczne.

Międzypokoleniowe warsztaty artystyczne.

projekty zrealizowane Straszyn galop pegaza 2

Międzypokoleniowe warsztaty artystyczne.

Borkowo

Budowa miejsca rekreacji przy zbiorniku wodnym w Borkowie.

Miejsce rekreacji przy zbiorniku wodnym.

Miejsce rekreacji przy zbiorniku wodnym.

Bogatka

Remont świetlicy wiejskiej w Bogatce.

Świetlica wiejska w Bogatce po remoncie.

Świetlica wiejska w Bogatce po remoncie.

Wiślinka

Wyposażenie stanicy wodnej w Wiślince w sprzęt żeglarski.

Stanica wodna w Wiślince.

Stanica wodna w Wiślince.

Krępiec

Infrastruktura turystyczna na pTAK! w Krępcu.

Przystanek rowerowy (projekt współpracy LGD)

Infrastruktura turystyczna na pTAK! w Krępcu.

Infrastruktura turystyczna na pTAK! w Krępcu.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru