Gmina Pszczółki – projekty zrealizowane

pszczółki-mapa-zrealizowanych

Zobacz projekty zrealizowane w miejscowościach:

Pszczółki

Przebudowa budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach.

Wykonanie w Pszczółkach punktu widokowego przy Pomorskim Szlaku Cysterskim.

Wykonanie przystanków rowerowych na terenie Gminy Pszczółki.

Miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach.

Zakątek rekreacji dziecięcej w Parku Lipowym w Pszczółkach.

Pszczółki w drodze po zdrowie.

Święto Miodu Pszczółkowskiego.

We wszystkich odcieniach miodu – organizacja w bibliotece warsztatów rozwijających dla mieszkańców gminy Pszczółki.

Miesiąc Miodowy z Muzeum Miodu – organizacja warsztatów i imprezy z okazji 5-tej rocznicy powstania Muzeum Miodu.

Pszczółki nieznane – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych do promocji walorów lokalnych.

Muzeum Miodu w Pszczółkach – centrum rozwoju produktu lokalnego nawiązującego do tradycji pszczelarskich.

Obchody Święta Miodu Pszczółkowskiego.

Obchody Święta Miodu Pszczółkowskiego.

Obchody Święta Miodu Pszczółkowskiego.

Obchody Święta Miodu Pszczółkowskiego.

Obchody Święta Miodu Pszczółkowskiego.

Obchody Święta Miodu Pszczółkowskiego.

projekty zrealizowane - pszczółki - biblioteka 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach.

Zakątek rekreacji dziecięcej w Parku Lipowym.

Zakątek rekreacji dziecięcej w Parku Lipowym.

projekty zrealizowane - pszczółki - odcienie miodu 1

Warsztaty “We wszystkich odcieniach miodu”

"Pszczółki w drodze po zdrowie".

“Pszczółki w drodze po zdrowie”.

projekty zrealizowane - pszczółki - punkt widokowy

Punkt widokowy przy Pomorskim Szlaku Cysterskim.

projekty zrealizowane - pszczółki - fitnes 1

Fragment miasteczka fitness w Parku Lipowym.

Skowarcz

Budowa fontanny na skwerze w centrum wsi Skowarcz.

Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki.

Wyposażenie placu rekreacyjnego-wypoczynkowego przy ul. Żuławskiej w Skowarczu wraz z organizacją pikniku rekreacyjnego.

Średniowieczne inspiracje – pieczęć cysterska w XXI wieku. Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży (OKSIR).

Warsztaty animacji poklatkowej “Na Bursztynowym Szlaku”, czyli przybliżenie dziedzictwa historycznego obszaru “Trzech Krajobrazów” (OKSIR).

Fontanna w Skowarczu.

Fontanna w Skowarczu.

Warsztaty animacji poklatkowej.

Warsztaty animacji poklatkowej.

Różyny

Renowacja elewacji kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Różynach.

Prace konserwatorskie przy balaskach w prezbiterium kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Różynach.

Uroczystości odpustowe ku czci Świętego Wawrzyńca – organizacja imprezy promującej cysterskie korzenie kościoła w Różynach.

Średniowieczne inspiracje – pieczęć cysterska w XXI wieku. Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży.

W glinie zaklęte – warsztaty ceramiki dla dzieci i młodzieży z gmin Pruszcz Gdański i Pszczółki, czyli poszukiwanie figuratywnych symboli, identyfikujących i promujących miejscowości obszaru LGD “Trzy Krajobrazy” oraz publikacja kalendarza popularyzującego walory regionu.

Warsztaty animacji poklatkowej “Na Bursztynowym Szlaku”, czyli przybliżenie dziedzictwa historycznego obszaru “Trzech Krajobrazów„ (OKSIR).

Stworzenie mobilnego studia nagrań “Pracownia Reportażu Trzech Krajobrazów” oraz organizacja warsztatów zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w dziennikarstwie i promocja lokalnych walorów turystycznych gminy Pruszcz Gdański (OKSIR) – w trakcie realizacji.

Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki.

Przystanek zdrowia w Różynach.

Przystanek zdrowia w Różynach.

Uroczystości odpustowe ku czci Świętego Wawrzyńca

Uroczystości odpustowe ku czci Świętego Wawrzyńca.

Warsztaty "W glinie zaklęte".

Warsztaty “W glinie zaklęte”.

projekty zrealizowane Różyny kościół 1

Renowacja elewacji kościoła pw. Św. Wawrzyńca.

Kolnik

Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku.

Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki.

projekty zrealizowane Kolnik Przystanek zdrowia 1

Przystanek zdrowia w Kolniku.

Ulkowy

Tajemniczy ogród – wykonanie małej architektury w parku w Ulkowach.

Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki.

Tajemniczy Ogród we wsi Ulkowy.

Prace nad Tajemniczym Ogrodem we wsi Ulkowy.

Żelisławki

Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki.

Wykonanie przystanków rowerowych na terenie Gminy Pszczółki.

projekty zrealizowane Przystanek zdrowia w Żelisławkach 1

Przystanek zdrowia w Żelisławkach.

Przystanek rowerowy w Żelisławkach.

Przystanek rowerowy w Żelisławkach.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru