Razem budujemy LSR

Wpis opublikowano: 29 lipca 2015

Szanowni Państwo!
Wchodzimy w nowy okres finansowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Lokalna Grupa Działania “Trzy Krajobrazy” przystąpiła do prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która wyznaczy nowe cele i przedsięwzięcia, które będą realizowane w najbliższych latach w naszym regionie. Ważnym elementem budowy strategii jest aktywny udział społeczności obszaru reprezentowanej przez wszystkie grupy społeczne i sektory – publiczny, gospodarczy, społeczny. Przyszła strategia rozwoju w dużej mierze ukierunkowana będzie na tworzenie miejsc pracy i rozwój mikroprzedsiębiorstw, ale również powinna zaspokajać potrzeby mieszkańców obszaru i rozwiązywać istniejące problemy.

Zapraszamy

na spotkania konsultacyjne liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli Urzędów Gmin i organizacji pozarządowych oraz wszystkich chcących skorzystać ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej do realizacji swoich zamierzeń. Poniżej przedstawiamy terminy i miejsca spotkań w poszczególnych gminach.

Plan włączenia społeczności (POBIERZ)

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański/ Urząd Gminy ul. Wojska Polskiego 30
(zobacz relację)
10.08.2015, godz.12-16
Cedry Wielkie Cedry Wielkie / Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu ul. Osadników Wojskowych 41
(zobacz relację)
13.08.2015, godz. 12-16
Suchy Dąb Suchy Dąb, Urząd Gminy ul. Gdańska 17
(zobacz relację)
17.08.2015, godz. 12-16
Pszczółki Pszczółki/ Gminna Biblioteka Publiczna ul. Kościelna 8 A
(zobacz relację)
20.08.2015, godz. 12-16
Trąbki Wielkie Trąbki Wielkie/ Urząd Gminy ul. Gdańska 12
(zobacz relację)
24.08.2015, godz. 12-16
Kolbudy Kolbudy, Gminny Ośrodek Kultury w Kolbudach ul. Staromłyńska 2
(zobacz relację)
27.08.2015, godz. 12-16

PROGRAM SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

 Lp. Czas trwania Zakres
1. 12:00 – 12:15 Rejestracja i przywitanie gości
2. 12:15 – 12:40 Informacja o stanie prac nad budową LSR –
projekt diagnozy obszaru.
3. 12:40 – 13:30 Dyskusja na temat potrzeb i oczekiwań mieszkańców
4. 13:30 – 13:45 Wypełnienie ankiety
5. 13:45 – 14:15 Przerwa kawowa
6. 14:15 – 15:00 Dyskusja na temat szans i zagrożeń. Wypełnienie matrycy SWOT
7. 15:00 – 16:00 Przedstawienie projektu celów ogólnych i szczegółowych
oraz przedsięwzięć – dyskusja

Ankieta: konsultacje społeczne (ONLINE)

Masz pomysł? Chcesz otworzyć lub rozwinąć działalność? Pomóc swojej miejscowości? Wypełnij kartę projektową – pomoże nam to stworzyć Lokalną Strategię Rozwoju. Uwzględnimy Twoje oczekiwania.

KARTA PROJEKTOWA

Zachęcamy do zamieszczania swoich komentarzy, opinii i uwag w formularzu poniżej. Każdy głos ma znaczenie.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Komentarze

  1. Krzysztof Suchocki:

    Ciekawa inicjatywa. Jestem ją zainteresowany. Poinformowałem także o niej swoich znajomych. Myślę, że frekwencja w Kolbudach będzie bardzo duża. Pozdrawiam. Krzysztof Suchocki, radny z Bielkówka.

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru