Gmina Trąbki Wielkie – projekty zrealizowane

Trąbki Wielkie

Przystanki zdrowia w Gminie Trąbki Wielkie – utworzenie parku fitness i zakup mobilnej ściany wspinaczkowej.

Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich.

Zorganizowanie międzynarodowych zawodów w wyścigach psich zaprzęgów.

Trzymaj formę – Zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness.

Przygotowanie i wydanie atlasu turystyczno-geograficznego atrakcji Gminy Trąbki Wielkie.

Internetowe kroniki sołectw Gminy Trąbki Wielkie.

Przystanek rowerowy. (projekt współpracy LGD)

Replika samolotu.

Replika samolotu.

Międzynarodowe zawody w wyścigach psich zaprzęgów.

Międzynarodowe zawody w wyścigach psich zaprzęgów.

Atlasu turystyczno-geograficzny atrakcji Gminy Trąbki Wielkie.

Atlasu turystyczno-geograficzny atrakcji Gminy Trąbki Wielkie.

Internetowe kroniki sołectw Gminy Trąbki Wielkie.

Internetowe kroniki sołectw Gminy Trąbki Wielkie.

Mierzeszyn

Remont świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie.

Festyn w Mierzeszynie.

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez warsztaty muzyczne w Mierzeszynie-śpiewać każdy może oraz organizacja imprez-koncertów.

Remont świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie.

Remont świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie.

Festyn w Mierzeszynie.

Festyn w Mierzeszynie.

Sobowidz

Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym w Sobowidzu.

Trzymaj formę – Zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness.

Wieża widokowa w Sobowidzu.

Wieża widokowa w Sobowidzu.

Kleszczewo

Trzymaj formę – zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia.

Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w Kleszczewie.

Trzymaj formę – zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia.

Trzymaj formę – zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia.

Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w Kleszczewie.

Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w Kleszczewie.

Graniczna Wieś

Warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży z Granicznej Wsi.

Cząstkowo

Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz organizacja warsztatów plastyczno – historycznych dla mieszkańców wsi Cząstkowo.

Warsztaty plastyczno - historyczne.

Warsztaty plastyczno – historyczne.

Doposażenie świetlicy wiejskiej.

Doposażenie świetlicy wiejskiej.

Gołębiewko

Wyposażenie świetlicy w Gołębiewku i zwiększenie aktywności mieszkańców.

Trzymaj formę – zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia.

projekty zrealizowane Gołębiewko świetlica 1

Świetlica w Gołębiewku.

Trzymaj formę – zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia.

Trzymaj formę – zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia.

Postołowo

Wyścigi psich zaprzęgów.

Wyścigi psich zaprzęgów.

Wyścigi psich zaprzęgów.

Trąbki Małe

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Trąbkach Małych oraz oznakowanie obszaru Natura 2000.

projekty zrealizowane trąbki małe natura 1

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Trąbkach Małych oraz oznakowanie obszaru Natura 2000.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru