Archiwum z roku: 2010

To był piękny , zimowy wieczór w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich. Było wszystko co radowało dzieci i ich rodziców – bajka o Kopciuszku, kolędy, Święty Mikołaj z reniferem i poczęstunek. Tak licznej frekwencji nie spodziewał sie nikt z organizatorów – LGD “Trzy Krajobrazy” w partnerstwie z GOKSiR-em z Trąbek … Czytaj dalej

Kategoria: Kultura i sztuka

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”  zatrudni pracownika na stanowisko –  Asystent kierownika biura Wymagania niezbędne –        wykształcenie wyższe –        praktyczna znajomość obsługi komputera –        dyspozycyjność –        dobra organizacja pracy –        prawo jazdy kat. B   Wymagania dodatkowe –        co najmniej 2-letni … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania zaprasza rodziców i dzieci tym razem do Trąbek Wielkich. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji organizujemy świąteczne spotkanie w sali GOKSiR -u 11.12.2010 r ( sobota) o godz. 16 . W programie słynna bajka o Kopciuszku, kolędy oraz Święty Mikołaj z workiem niespodzianek. Zapraszamy wszystkich na ten … Czytaj dalej

Kategoria: Kultura i sztuka

Zarząd LGD “Trzy Krajobrazy” organizuje we wtorek 23 listopada o godz. 10.00 konferencję podsumowującą przeprowadzone konkursy na działania : małe projekty i odnowa i rozwój wsi. Relację i prezentację przeprowadzi Prezes LGD p. Emilia Grzyb. Ważnym tematem spotkania będzie prezentacja p. Andrzeja Pacuły i p. Krystyny Hartenberger-Pater odnosząca się do analizy obszaru … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia, LEADER 2007-2013

Informujemy ,że w dniach 26-27 listopada odbędzie się dwudniowe seminarium organizowane przez LGD “Trzy Krajobrazy” poświęcone roli sztuki i kultury w procesie budowania marki obszaru ” trzy krajobrazy gdańskie “. Jednym z problemów, który chcemy  poruszyć to większe wykorzystanie potencjału intelektualnego Trójmiasta w różnych dziedzinach sztuki i sposoby jego … Czytaj dalej

Kategoria: Kultura i sztuka, LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013

Zgodnie z obietnicą daną na ostatnim szkoleniu z podejścia ekonomicznego w działalności gospodarczej i tworzenia biznes planu, LGD “Trzy Krajobrazy” organizuje szkolenie z zakresu praktycznego wypełniania wniosków na konkurs z działań “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ” i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Tym razem będą to zajęcia warsztatowe, na których omówiony zostanie sposób wypełniania … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013

Konkurs na działanie z tzw. “Małych projektów ” coraz bliżej . Nastąpiło kilka istotnych zmian na lepsze ( zmiana rozporządzenia MRiRW ) w warunkach starania się o dotację ze środków podejścia Leader, którymi dysponuje LGD “Trzy Krajobrazy”. W związku z tym organizujemy kolejne szkolenie dla mieszkańców, zainteresowanych ta … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Wychodząc naprzeciw lokalnym potrzebom LGD „Trzy Krajobrazy” zorganizowała kolejne z cyklu szkoleń aktywizujących w pięknym ośrodku wypoczynkowym na jeziorem Łapińskim.  Tym razem uczestnikami szkolenia byli animatorzy kultury, pracujący aktywnie w świetlicach wiejskich. Zajęcia prowadziła wykwalifikowana instruktorka z zakresu animacji społecznej, która z powodzeniem zintegrowała grupę . Poruszono … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013

LGD “Trzy Krajobrazy” organizuje w ramach aktywizacji społeczności lokalnych kolejne szkolenie z zakresu animacja społeczna. To program dla liderów społeczności wiejskich, zarządców świetlic i animatorów kultury, aby zapoznać się z nowymi i ciekawymi zajęciami, które mogą być wprowadzone do świetlic . To również sposób na napisanie wniosku na konkurs z małych … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013

W dniach 7-8 września w ośrodku w Łapinie gm. Kolbudy odbyło sie dwudniowe szkolenie dla mikroprzedsiębiorców i rolników. To pierwsze z cyklu szkoleń dla tej grupy beneficjentów, pragnących rozpocząć działalność gospodarczą lub ja rozwinąć i skorzystać z dotacji Unii Europejskiej za pośrednictwem LGD. Szkolenie zorganizowane przez LGD “Trzy Krajobrazy” miało na celu … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru