Archiwum z miesiąca: Luty 2010

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia , że w dniu 23.02.2010 roku w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 2 o godz.. 17.00 odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia odwołań od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania (dotyczy konkursu „Małe projekty”). Na posiedzeniu Rada podejmie … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

LGD “Trzy Krajobrazy” informuje zainteresowanych beneficjentów , szczególnie z gminy Trąbki Wielkie o szkoleniu w zakresie wypełniania wniosków na najbliższy konkurs w marcu 2011 roku. To ważne , bo zmieniły się tak same wnioski, zasady kwalifikowalności kosztów jak i kryteria wyboru projektów przez LGD. Spotkanie odbędzie się w Gołębiewie Wielkim … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013

Od dnia 16.11.2009 Biuro LGD “Trzy Krajobrazy” znajduje się przy ul. Krótkiej 2 w Pruszczu Gdańskim (róg Grunwaldzkiej i Chopina). Mamy nadzieję, że dzięki zmianie lokalizacji będziemy łatwiej dostępni.

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

W dniach od 8 do 13 grudnia 2009r. przedstawicielki Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” były gośćmi niemieckiej Lokalnej Grupy Działania „ Aischgrund” z rejonu Środkowej Frankonii w Bawarii. Emilia Grzyb – Prezes LGD i Dorota Perfikowska Wiceprezes miały okazję zapoznać się z projektami zrealizowanymi w ramach programu LEADER … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

W dnaich 3-4 grudnia 2009r. w świetlicy wiejskiej w Rokitnicy odbędzie się szkolenie dla członków organów LGD (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna)Poniżej znajduje się program szkolenia:PPROGRAM SZKOLENIA 3-4.12.2009

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia, LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013

Lokalna Grupa Działania (LGD) “Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin składania wniosków:28.12.09 – 22.01.10

Kategoria: LEADER 2007-2013

Zarząd LGD “Trzy Krajobrazy” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 27.01.2010r. w biurze Stowarzyszenia LGD “Trzy Krajobrazy” w Pruszczu Gdańskim ul. Krótka 2 o godz. 16.30 Porządek obrad: 1/ Przywitanie członków 2/ Wybór Przewodniczącego 3/ Stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał 4/ Podjęcie uchwał w sprawie … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia , że w dniu 22.01.2010 roku o godz. 15.00 zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na konkurs w ramach działania 4.1/413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Równocześnie podaje się do publicznej wiadomości , … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru