Archiwum z miesiąca: Marzec 2010

LGD “Trzy Krajobrazy” przystępuje do opracowania marki obszaru działania pod hasłem “Marka trzech krajobrazów Ziemi Gdańskiej”.  To tytuł jednego z przedsięwzięć, które LGD chce realizować poprzez ogłaszane konkursy w ramach przyznanych środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. W tym celu organizujemy pierwsze z cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów, … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” informuje beneficjentów, że na posiedzeniu w dniu 23.02.2010 r Rada LGD „Trzy Krajobrazy” rozpatrzyła odwołania w sprawie oceny punktowej według kryteriów wyboru oraz zgodności z LSR wniosków, złożonych w ramach ogłoszonego konkursu na działanie pt. „małe projekty” Równocześnie Rada po zmodyfikowaniu listy ocenionych operacji na skutek odwołań … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 19 marca 2010r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański. Porządek obrad: Przywitanie gości. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie quorum. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2009. Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru