Archiwum z miesiąca: Kwiecień 2010

W Kielcach w dniach  9-11 kwietnia 2010 r. odbyły się ogólnopolskie targi produktów turystyki wiejskiej. Równocześnie miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Turystyki Wiejskiej połączona z warsztatami, dotyczącymi budowy produktu turystycznego, jego marketingu i promocji, roli LGD w tworzeniu i dystrybucji  oraz aspektów prawnych w zarządzaniu tym produktem. W konferencji i targach … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia, Turystyka i rekreacja

W pięknym pensjonacie Noce i Dnie w Cząstkowie spotkaliśmy się w szerokim gronie aktywnych przedstawicieli z różnych sektorów z obszaru LGD “Trzy Krajobrazy”, aby porozmawiać na temat funkcji obszaru , budowy jego marki i możliwości wypromowania go wśród społeczności Trójmiasta. Spotkanie moderował Pan Andrzej Pacuła, prezentując proces budowy … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013

Zdrowych , wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych wszystkim naszym beneficjentom i sympatykom życzy Zarząd LGD “Trzy Krajobrazy”

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru