Archiwum z miesiąca: Maj 2010

Jak informowaliśmy , w dniu 23.05.2010 LGD “Trzy Krajobrazy zorganizowało szkolenie z zakresu wdrażania i komercjalizacji produktu turystycznego . Szkolenie połączono ze spływem kajakowym rzeką Radunią na trasie : Elektrownia Wodna Straszyn – Gospodarstwo Agroturystyczne “Żuławska Chata ” w Krępcu. Pogoda dopisała znakomita , płynęło 7 … Czytaj dalej

Kategoria: Szkolenia 2007-2013, Turystyka i rekreacja
22 maja 2010

Ogłoszenie

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) – Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach „Odnowy i rozwoju wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

W Skowarczu , w Domu Miodu w dniu 27.04.2010 LGD „Trzy Krajobrazy”  zorganizowało  w ramach  szkoleń aktywizujących spotkanie  Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru swojego działania. Dlaczego  KGW ? Ze znajomości terenu działania LGD „Trzy Krajobrazy” wynika ,ze KGW są istotnym elementem wśród liderów społeczności lokalnych , … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013

LGD “Trzy Krajobrazy” organizuje szkolenie dla członków i sympatyków Stowarzyszenia połączone ze spływem kajakowym Radunią w dniu 23.05.2010. Program przedstawia się następująco: Dla miłośników kajaków: – godz .9.00 -zbiórka w Straszynie pod Hotelem “Cztery Pory Roku” – godz.9.00 – 14.00- spływ Radunią , Łachą i Motławą … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013, Turystyka i rekreacja
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru