Archiwum z miesiąca: Czerwiec 2010

18 czerwca 2010

Przypomnienie

LGD “Trzy Krajobrazy” przypomina potencjalnym beneficjentom , że zbliża sie termin zakończenia przyjmowania wniosków na ogłoszony konkurs z działania “Odnowa i rozwój wsi”. Ostatnim dniem w którym Biuro LGD będzie przyjmować  wnioski na konkurs to 21 czerwiec 2010 rok. Wszystkie informacje o zasadach pisania wniosków , limicie środków i kryteriach … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

LGD “Trzy Krajobrazy” organizuje kolejne z cyklu szkoleń , służących budowie marki obszaru . Tym razem szkolenie skierowane jest dla potencjalnych beneficjentów , szczególnie Kół Gospodyń Wiejskich , ale również producentów zdrowej żywności .Specjalista Z Ośrodka Doradztwa Rolniczego omówi zasady i wymogi , jakie … Czytaj dalej

Kategoria: Kultura i sztuka, LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013

Z okazji Dni Pruszcza, przypadających 12-13 czerwca portal Pruszcz.com zainicjował i zorganizował wystawę zdjęć, obrazującą piękno Ziemi Gdańskiej.Serię obrazów pt. ” Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej” zlokalizowano na ogrodzeniu kościoła przy ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim. W akcji czynnie wzięło udział LGD “Trzy Krajobrazy” występując jako partner i sponsor … Czytaj dalej

Kategoria: Kultura i sztuka, Turystyka i rekreacja

W dniach 24-28 maja   na zaproszenie  LGD „Trzy Krajobrazy” gościła w naszym regionie  Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Aischgrund” ze Środkowej Frankonii w Niemczech pod batutą Dyrektora Szkoły Muzycznej Thomasa Schuberta. W ramach międzynarodowej wymiany kulturalnej pomiędzy młodzieżą polsko-niemiecką,  41- osobowa grupa zagrała wspaniały koncert w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji … Czytaj dalej

Kategoria: Kultura i sztuka

LGD “Trzy Krajobrazy” organizuje kolejne z cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów konkursów z zakresu zasad i sposobów znakowania szlaków pieszo-rowerowych , kajakowych , nordic walking itp. Szkolenie odbędzie się w dniu 15.06.2010 r. w świetlicy wiejskiej w Jagatowie o godz. 16.30. Szkolenie poprowadzi specjalista od znakowania szlaków z Gdańskiego Oddziału … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013, Turystyka i rekreacja
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru