Archiwum z miesiąca: Lipiec 2010

Zarząd LGD “Trzy Krajobrazy” zawiadamia beneficjentów, że 27.07.2010 r. rozstrzygnięto konkurs w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi”. Limit środków refundacyjnych na konkurs wynosił 1 800 000 zł. Lista operacji zakwalifikowanych i wybranych do finansowania znajduje się w załączniku poniżej. Lista … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia , że w dniu 28.06.2010 roku w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 2 o godz.. 17.00 odbędzie się posiedzenie Rady w celu oceny wniosków , złożonych na konkurs z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”. Jednocześnie informuje się członków Rady , … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Zarząd LGD “Trzy krajobrazy’ ogłasza ,że termin II posiedzenia Rady LGD “Trzy Krajobrazy” w sprawie rozpatrzenia odwołań i wyboru operacji do finansowania z trwającego konkursu “Odnowa i rozwój wsi ” został przesunięty na dzień 27.07.2010 r. na godz. 16.

Kategoria: LEADER 2007-2013

LGD “Trzy Krajobrazy” ogłasza nabór pracowników do Biura na następujące stanowiska: – kierownik Biura – asystent kierownika Biura   Wymagania dla kandydata na stanowisko kierownika biura Wymagania niezbędne –        wykształcenie wyższe –        co najmniej 5-letni staż pracy –        doświadczenie kierowania zespołem –        znajomość … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia , że w dniu 23.07.2010 roku w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Pruszczu Gdańskim przy ul . Krótkiej 2 o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji do finansowania (dotyczy konkursu z zakresu … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

ak było anonsowane, w dniu 10.07.2010 roku LGD “Trzy Krajobrazy” zorganizowało szkolenie aktywizujące mieszkańców tej części obszaru LGD połączone z rajdem wokól jeziora Kolbudzkiego z zastosowaniem techniki nordic walking. Hasło przewodnie spotkania to:”Szlak pieszy przyjazny dla zdrowia i otoczenia. Ta forma aktywnego wypoczynku robi furorę … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013, Turystyka i rekreacja

LGD “Trzy Krajobrazy” organizuje w dniu 10.07,2010 szkolenie aktywizujące dla potencjalnych beneficjentów połączone z nauką modnej obecnie i zdrowej formy aktywnego wypoczynku – nordic walking. Rajd pod hasłem ” Szlak pieszy przyjazny dla zdrowia i otoczenia ” odbędzie się na trasie wokół jeziora Kolbudzkiego. Zbiórka chętnych … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013, Turystyka i rekreacja

W świetlicy wiejskiej w Krzywym Kole gm. Suchy Dąb w dniu 25.06.2010 roku odbyło sie kolejne z cyklu szkoleń aktywizujących społeczności lokalne dotyczące warunków i zasad starania sie o nadanie wytwarzanemu produktowi statusu produktu tradycyjnego i regionalnego. Tematem żywo zainteresowane są Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD “Trzy … Czytaj dalej

Kategoria: Kultura i sztuka, LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 28. 06.2010 roku w Biurze LGD “Trzy Krajobrazy” odbyło się I posiedzenie Rady LGD w celu oceny złożonych wniosków na konkurs z działania “Odnowa i rozwój wsi”. Rada oceniła złożone wnioski zgodnie z procedurami , zawartymi w LSR i Regulaminie Rady, przyznając punkty za spełnienie określonych dla … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru