Archiwum z miesiąca: Wrzesień 2010

LGD “Trzy Krajobrazy” organizuje w ramach aktywizacji społeczności lokalnych kolejne szkolenie z zakresu animacja społeczna. To program dla liderów społeczności wiejskich, zarządców świetlic i animatorów kultury, aby zapoznać się z nowymi i ciekawymi zajęciami, które mogą być wprowadzone do świetlic . To również sposób na napisanie wniosku na konkurs z małych … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013

W dniach 7-8 września w ośrodku w Łapinie gm. Kolbudy odbyło sie dwudniowe szkolenie dla mikroprzedsiębiorców i rolników. To pierwsze z cyklu szkoleń dla tej grupy beneficjentów, pragnących rozpocząć działalność gospodarczą lub ja rozwinąć i skorzystać z dotacji Unii Europejskiej za pośrednictwem LGD. Szkolenie zorganizowane przez LGD “Trzy Krajobrazy” miało na celu … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013

W dniu 05.09.2010 w Cedrach Małych odbyły się doroczne dożynki Gminy Cedry Wielkie. W uroczystości święta plonów czynnie zaprezentowała się Lokalna Grupa Działania “Trzy Krajobrazy”. Dzięki uprzejmości i zaproszeniu władz Gminy Cedry Wielkie udostępniono miejsce wśród innych wystawców i mogliśmy propagować ideę PROW i podejścia Leader … Czytaj dalej

Kategoria: Kultura i sztuka
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru