Archiwum z miesiąca: Październik 2010

Zgodnie z obietnicą daną na ostatnim szkoleniu z podejścia ekonomicznego w działalności gospodarczej i tworzenia biznes planu, LGD “Trzy Krajobrazy” organizuje szkolenie z zakresu praktycznego wypełniania wniosków na konkurs z działań “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ” i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Tym razem będą to zajęcia warsztatowe, na których omówiony zostanie sposób wypełniania … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013

Konkurs na działanie z tzw. “Małych projektów ” coraz bliżej . Nastąpiło kilka istotnych zmian na lepsze ( zmiana rozporządzenia MRiRW ) w warunkach starania się o dotację ze środków podejścia Leader, którymi dysponuje LGD “Trzy Krajobrazy”. W związku z tym organizujemy kolejne szkolenie dla mieszkańców, zainteresowanych ta … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Wychodząc naprzeciw lokalnym potrzebom LGD „Trzy Krajobrazy” zorganizowała kolejne z cyklu szkoleń aktywizujących w pięknym ośrodku wypoczynkowym na jeziorem Łapińskim.  Tym razem uczestnikami szkolenia byli animatorzy kultury, pracujący aktywnie w świetlicach wiejskich. Zajęcia prowadziła wykwalifikowana instruktorka z zakresu animacji społecznej, która z powodzeniem zintegrowała grupę . Poruszono … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru