Archiwum z miesiąca: Listopad 2010

Zarząd LGD “Trzy Krajobrazy” organizuje we wtorek 23 listopada o godz. 10.00 konferencję podsumowującą przeprowadzone konkursy na działania : małe projekty i odnowa i rozwój wsi. Relację i prezentację przeprowadzi Prezes LGD p. Emilia Grzyb. Ważnym tematem spotkania będzie prezentacja p. Andrzeja Pacuły i p. Krystyny Hartenberger-Pater odnosząca się do analizy obszaru … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia, LEADER 2007-2013

Informujemy ,że w dniach 26-27 listopada odbędzie się dwudniowe seminarium organizowane przez LGD “Trzy Krajobrazy” poświęcone roli sztuki i kultury w procesie budowania marki obszaru ” trzy krajobrazy gdańskie “. Jednym z problemów, który chcemy  poruszyć to większe wykorzystanie potencjału intelektualnego Trójmiasta w różnych dziedzinach sztuki i sposoby jego … Czytaj dalej

Kategoria: Kultura i sztuka, LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru