Archiwum z miesiąca: Luty 2011

LGD “Trzy Krajobrazy” informuje potencjalnych beneficjentów o terminie i warunkach  naboru wniosków na konkursy z trzech działań: – tzw. “Małe projekty” – różnicowanie w działalności nierolniczej – tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Nabór już od 14.03.2011 – 28.03.2011. Przy równej ilości punktów liczy się data i godzina złożenia wniosku w biurze … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Zaproszenie Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 19 lutego 2011 r. o godzinie 10:00 w biurze stowarzyszenia ul. Krótka 2 w Pruszczu Gdańskim Porządek obrad: Przywitanie gości. 1. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie quorum. 2. Odwołanie członka … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru