Archiwum z miesiąca: Marzec 2011

LGD “Trzy Krajobrazy” informuje ,że w dniu 15.03.2011 o godz. 16.15 w siedzibie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji gm. Pruszcz Gdański w Łęgowie odbędą się warsztaty z działania małe projekty oraz konsultacje z działań -tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw oraz różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Konkurs rozpoczyna się 14.03. 2011 , jednak nabór … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru