Archiwum z miesiąca: Kwiecień 2011

Zaproszenie   Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 18 maja 2011r. o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański. Porządek obrad: Przywitanie gości. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie quorum. Zatwierdzenie porządku obrad Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

W dniu 27.04 .2010 w Skowarczu gm. Pszczółki odbędzie sie jedno z cyklu aktywizujących szkoleń – tym razem dla Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD “Trzy Krajobrazy”. Tematem szkolenia będą aspekty prawne funkcjonowania KGW , rola LGD w budowie i zarządzaniu produktem markowym oraz rola KGW w budowaniu … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013

Miłych, spokojnych i pełnych ciepła Świąt Wielkanocnych wszystkim mieszkańcom obszaru działania LGD “Trzy Krajobrazy” życzy Prezes Lokalnej Grupy Działania “Trzy Krajobrazy”

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia, że w dniu 27.04.2011 roku w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 2 o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia odwołań od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania (dotyczy konkursów: Małe Projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Zarząd LGD “Trzy Krajobrazy” ogłasza nabór pracownika na następujące stanowisko: – kierownik Biura Wymagania dla kandydata: Wymagania niezbędne –        wykształcenie wyższe –        co najmniej 5-letni staż pracy –        doświadczenie kierowania zespołem –        znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie wdrażania osi 4. Leader … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

Zarząd LGD “Trzy Krajobrazy” informuje beneficjentów, że na posiedzeniu w dniu 27.04.2011 Rada rozpatrzyła odwołania i wybrała operacje do finansowania z trzech działań konkursowych. Listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania  znajdują się poniżej: Lista operacji niewybranych do finansowania MP.doc (151 Kb) Lista operacji wybranych do finansowania Mikroprzedsiębiorstwa.doc (148 Kb) … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Zarząd LGD “Trzy Krajobrazy” informuje, że posiedzenia Rady LGD w celu oceny złożonych wniosków w ostatnim konkursie odbedą się w następujących terminach: – 04 kwietnia godz. 16.00 – ocena wniosków z działań -różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 05 kwietnia od godz. 10.00 – ocena wniosków … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru