Archiwum z miesiąca: Maj 2011

W dniach 7-8 września w ośrodku w Łapinie gm. Kolbudy odbyło sie dwudniowe szkolenie dla mikroprzedsiębiorców i rolników. To pierwsze z cyklu szkoleń dla tej grupy beneficjentów, pragnących rozpocząć działalność gospodarczą lub ja rozwinąć i skorzystać z dotacji Unii Europejskiej za pośrednictwem LGD. Szkolenie zorganizowane przez LGD “Trzy Krajobrazy” miało na celu … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013

Zarząd LGD “Trzy Krajobrazy” informuje ,ze w dniach 04.04 i 05.04 .2011 roku odbyły sie posiedzenia Rady LGD oceniającej wnioski na dofinansowanie z trzech działań na “Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju”: – różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – tzw.”Male projekty Listy ocenionych wniosków … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ma na celu wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy a w konsekwencji- wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Pomoc udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie m.in.: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

LGD “Trzy Krajobrazy’ zaprasza wszystkich zainteresowanych różnymi technikami plastycznymi na wernisaż prac dzieci i młodzieży , współpracujących Fundacją “Horyzonty Sztuki” z Kowal gm. Kolbudy. Dodatkową atrakcją wernisażu będzie mini recital Piotra Ulatowskiego , w którego programie między innymi znajdą się piosenki z bajek piosenki  z bajek. Miejsce … Czytaj dalej

Kategoria: Kultura i sztuka

LGD “Trzy Krajobrazy’ zaprasza wszystkich zainteresowanych różnymi technikami plastycznymi na wernisaż prac dzieci i młodzieży , współpracujących Fundacją “Horyzonty Sztuki” z Kowal gm. Kolbudy. Dodatkową atrakcją wernisażu będzie mini recital Piotra Ulatowskiego , w którego programie między innymi znajdą się piosenki z bajek . Miejsce wystawy … Czytaj dalej

Kategoria: Kultura i sztuka

ReFERMATA KOLBUDY 2011! Festiwal „ReFermata Kolbudy 2011” jest następstwem zainaugurowanych w 1999 roku Pomorskich Warsztatów Pianistycznych „Fermata”. Zainicjowała go grupa ludzi, połączonych wspólną potrzebą sięgania po inspirację tego rodzaju sztuką. Będzie trwał od 24 maja do 12 czerwca.Dotychczasowe edycje Festiwalu pozwoliły melomanom podziwiać kunszt, … Czytaj dalej

Kategoria: Kultura i sztuka, Ogłoszenia partnerów

24 maja w Kolbudach odbył się pierwszy koncert inauguracyjny festiwalu “ReFermata Kolbudy 2011”.

Kategoria: Kultura i sztuka, Ogłoszenia partnerów

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie zaprasza osoby, które ukończyły 18 lat i mają minimum średnie wykształcenie, do udziału w kursie przygotowawczym dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych podjęciem wakacyjnej pracy w charakterze wychowawcy … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 15 lutego 2011 r. o godzinie 16:30 w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański Porządek obrad: Przywitanie gości. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie quorum. Wniosek Zarządu w sprawie zmian procedur LSR, wskaźników, … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru