Archiwum z miesiąca: Wrzesień 2011

Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. O wsparcie mogą ubiegać się podmioty z gmin … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania “różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  O wsparcie mogą ubiegać się podmioty z gmin … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania “różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  O wsparcie mogą ubiegać się podmioty z gmin … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania “Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  O wsparcie mogą ubiegać się podmioty z gmin objętych … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  O wsparcie mogą ubiegać się podmioty z gmin … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłasza nową edycję konkursu Przyjazna Wieś. W tym roku zostanie rozstrzygnięty w 3 kategoriach infrastruktury: technicznej, społecznej i ekologicznej. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 15 września br. na adres uprawnionego podmiotu w danym województwie. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załaćznikach:

Kategoria: LEADER 2007-2013, Ogłoszenia partnerów
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru