Archiwum z miesiąca: Październik 2011

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia, że w dniach: 24.10.2011 roku godz.16.00, 25.10.2011 roku godz. 9.00, 29.10.2011 roku godz. 9.00, w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 2 odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia i oceny wniosków złożonych na konkursy: „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, Różnicowanie … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru