Archiwum z miesiąca: Listopad 2011

Informujemy, że w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania  „Trzy Krajobrazy”, dotyczącego wniosków o przyznanie pomocy dla działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i Rozwój Wsi i Małe Projekty złożonych za pośrednictwem LGD „Trzy Krajobrazy” zgodnie z warunkami podanymi w informacji z dnia 16 września 2011 … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Pomorskie Boże Narodzenie 2011 Promocja twórców, artystów i produktów lokalnych ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju obszarów wiejskich objętych Naszą Lokalną Strategią Rozwoju, w tym w szczególności promocji i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, Wobec powyższego mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych tradycją i kulturą … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia, LEADER 2007-2013

Nabór wniosków w ramach Osi 4 Leader rozstrzygnięty ! Informujemy, że w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania  „Trzy Krajobrazy”, dotyczącego wniosków o przyznanie pomocy dla działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i Rozwój Wsi i Małe Projekty złożonych za pośrednictwem LGD „Trzy Krajobrazy” … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Narodowe ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W piątek, 11 listopada, przypadła 93. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku.  Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r. kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. Ten szczególny dzień skłania do refleksji … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

Modernizacja domu podcieniowego w Miłocinie, gm. Cedry Wielkie, jako Wielokulturowe dziedzictwo Żuław 7 listopada 2011 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”: Prezes – Emilia Grzyb, Kierownik Biura LGD – Łukasz Żarna i Asystent Kierownika Biura LGD – Anna Majchrzak-Górska mieli przyjemność … Czytaj dalej

Kategoria: Kultura i sztuka, LEADER 2007-2013

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia, że w dniu 21.11.2011 roku w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 2, o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia ewentualnych odwołań od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania (dotyczy konkursów: Małe Projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru