Archiwum z miesiąca: Luty 2012

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, iż od dnia 1 marca 2012 r. nową siedzibą Biura Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” będzie świetlica wiejska w miejscowości Lędowo, Gmina Pruszcz Gdański. Nasz nowy adres: ul. Szkolna 5, Lędowo, 83-021 Wiślina Jednocześnie informujemy, iż numer telefonu stacjonarnego … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru