Archiwum z miesiąca: Marzec 2012

Na naszym portalu otwarto nowy dział poświęcony poradom ogrodniczym. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin kącika Cztery pory roku w ogrodzie. Kącik dostępny jest w sekcji Natura na stronie głównej. Pierwszy artykuł został opublikowany przez Halinę Koprowską, która będzie pisać dla Państwa kolejne artykuły. W ramach kącika można zadać autorce … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

Wiosenne prace w ogrodzie rozpoczynamy wraz z końcem kalendarzowej zimy, czyli w marcu. Jest to bardzo ważny miesiąc dla miłośników upraw roślin w ogrodach i to nie tylko z tytułu porządkowych prac w ogrodach i na działkach po zimie, lecz także z powodu bardzo zmiennych temperatur. Wbrew obiegowej opinii, nie mroźna zima, a wiosenne przymrozki są najgroźniejsze dla … Czytaj dalej

Kategoria: Cztery pory roku w przyrodzie
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru