Archiwum z miesiąca: Wrzesień 2012

INFORMACJA O REKRUTACJI Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” informuje, iż we wrześniu rozpocznie się rekrutacja uczestników, która odbędzie się w siedzibie biura, do projektu „Akademia Kreatywności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji i umiejętności kobiet, prowadzących zajęcia w świetlicach … Czytaj dalej

Kategoria: Ogłoszenia partnerów
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru