Archiwum z miesiąca: Listopad 2012

30 listopada 2012

Rudy sąsiad

  Lis, podobnie jak wilk, jest jedynym naturalnym przedstawicielem rodziny psowatych w naszym kraju. To sprytne i dobrze przystosowujące się do zmian zwierze żyje w pobliżu nas od wielu stuleci. Wzbudza różne uczucia i emocje w zależności od swoich poczynań i ewentualnych kłopotów, które sprawia ludziom. Dzięki temu stał się … Czytaj dalej

Kategoria: Cztery pory roku w przyrodzie
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru