Archiwum z miesiąca: Styczeń 2013

W związku z zakończeniem procedury oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe Projekty”, których nabór odbył się w dniach 19 listopad – 03 grudnia 2012 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, LGD “Trzy Krajobrazy” przedstawia listę operacji wybranych  do finansowania.  Ponadto informujemy, iż decyzja … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie listy i wyboru Lokalnych Grup Działania (LGD) z siedzibą na terenie województwa pomorskiego do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie dodatkowych zadań. Wybór Lokalnych Grup Działania (LGD) do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w zakresie … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 07.01.2012 w biurze LGD „Trzy krajobrazy” w Lędowie odbyło się spotkanie, w czasie którego Kapituła  Konkursu dokonała wyboru produktów nominowanych do Certyfikatu  Marki „Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej”w trzech kategoriach : – produkt spożywczy ( 5 nominacji) : chleb z czarnuszką ( KGW Leszkowy) … Czytaj dalej

Kategoria: Marka Lokalna

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia, że w dniu 10.01.2013 roku w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Lędowie, ul. Szkolna 5, o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia odwołań od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania (dotyczy konkursu na Małe Projekty). Na posiedzeniu Rada podejmie również decyzje o zakwalifikowaniu … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru