Archiwum z miesiąca: Luty 2013

Na podstawie § 14 Statutu Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” na dzień 21-02-2013 r. o godz. 16.15, w biurze LGD „Trzy Krajobrazy”, Lędowo, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina. PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

W związku ze zmianą rozporządzenia MRiRW dotyczącego umów refundacji “małych projektów” został wprowadzony nowy wzór wniosku o przyznanie pomocy o symbolu 7z: przejdź do strony z dokumentami do pobrania

Kategoria: LEADER 2007-2013

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” ogłasza konkurs na następujące stanowisko: Kierownik Biura Wymagania dla kandydata: Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim min. roczne doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową znajomość ( szkolenia)  i doświadczenie w  zagadnieniach związanych z PROW – w szczególności Oś 4 Leader: znajomość zasad funkcjonowania … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Stowarzyszenia w Lędowie na stanowiska pracowników ds. wdrażania LSR ( 2 stanowiska  ½ etatu). Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe znajomość zagadnień związanych z PROW – w szczególności Oś 4 a) praktyczna znajomość sporządzania wniosku o płatność z realizacji projektów w ramach … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru