Archiwum z miesiąca: Marzec 2013

29 marca 2013

Życzenia Wielkanocne

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

[embed id=”embed-pdf” height=”995″ width=”700″]https://trzykrajobrazy.pl/wp-content/uploads/2013/03/Ogloszenie_Odnowa_marzec_2013_1.pdf[/embed] Załączniki Ogłoszenie o naborze: Odnowa i rozwój wsi 273 KB

Kategoria: LEADER 2007-2013

[embed id=”embed-pdf” height=”995″ width=”700″]https://trzykrajobrazy.pl/wp-content/uploads/2013/03/Ogloszenie_male_projekty_marzec_2013_1.pdf[/embed] Załączniki Ogłoszenie o naborze: Małe projekty 274 KB

Kategoria: LEADER 2007-2013

Załączniki Ogłoszenie o naborze: Różnicowanie 300 KB

Kategoria: LEADER 2007-2013

[embed id=”embed-pdf” height=”995″ width=”700″]https://trzykrajobrazy.pl/wp-content/uploads/2013/03/Ogloszenie_Tworzenie_marzec_2013_1.pdf[/embed] Załączniki Ogłoszenie o naborze: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 274 KB

Kategoria: LEADER 2007-2013

Na podstawie § 14 Statutu Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” na dzień 22-03-2013 r. o godz. 16.00, w biurze LGD „Trzy Krajobrazy”, Lędowo, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia
Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy nie zostali wybrani do finansowania w ostatnim naborze na Małe Projekty oraz wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w nadchodzącym naborze w kwietniu 2013 r., na krótkie szkolenie związane z zagadnieniami dotyczącymi zasad pisania (myślenie projektowe) i składania wniosków. W dniu 14 marca 2013 r. o godz. 16.00 w biurze LGD „Trzy … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013, Szkolenia 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru