Archiwum z miesiąca: Maj 2013

Uprzejmie informujemy, że dnia 31 maja br. biuro LGD “Trzy Krajobrazy” będzie nieczynne.

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia, że w dniu 29.05.2013 roku w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Lędowie, ul. Szkolna 5, o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia odwołań od rozstrzygnięć Rady w sprawie zgodności z LSR i liczbie przyznanych punktów (dotyczy konkursu na Małe Projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Załączniki Lista ocenionych operacji Mikroprzedsiębiorstwa 2013 350 KB Lista ocenionych operacji Małe projekty 2013 2 MB Lista ocenionych operacji Odnowa i rozwój wsi 2013 681 KB Lista ocenionych operacji Różnicowanie 2013 184 KB

Kategoria: LEADER 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru