Archiwum z miesiąca: Czerwiec 2013

W dniu 29.05.2013 r. odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano wyboru operacji do finansowania z działań: Małe Projekty, Odnowa i Rozwój Wsi, Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach konkursu ogłoszonego w dniach od 15.04- 06.05.2013 r. Poniżej zamieszczamy listy operacji wybranych do finansowania w ramach w/w działań. … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru