Archiwum z miesiąca: Lipiec 2013

Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kategoria: LEADER 2007-2013

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z interaktywnym przewodnikiem po trasach wycieczek rowerowych na obszarze LGD. Przewodnik “Rowerowe Trzy Krajobrazy” jest dostępny pod tym linkiem i zawsze możecie Państwo otworzyć go z naszej strony głównej – odnośnik znajduje się po prawej stronie, na górze. Przewodnik oferuje Państwu 15 pętli … Czytaj dalej

Kategoria: Turystyka i rekreacja
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru