Archiwum z miesiąca: Wrzesień 2013

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

Na podstawie § 14, ust. 6 Statutu Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy” oraz na podstawie uchwały Zarządu nr 17/2013 zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy” w dniu 30-09-2013 r. o godz. 16.00 w biurze, przy ul. Szkolnej 5, Lędowo, 83-021 Wiślina. Drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia
25 września 2013

Listy ocenionych operacji

Informujemy, iż na posiedzeniach Rady w dniach 21-09-2013 r. oraz 24-09-2013 r. Rada dokonała oceny złożonych wniosków w ramach ogłoszonego naboru w dniach 22-08. – 13-09.2013 r. Załączniki Listy ocenionych operacji Małe projekty – konkurs tematyczny:Organizacja szkoleń lub warsztatów dla społeczności lokalnej z zakresu nowoczesnych … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Ze względu na ilość złożonych wniosków, Posiedzenie Rady oceniające wnioski zostanie kontynuowane we wtorek, 24-09-2013 r. o godz. 16.00.

Kategoria: LEADER 2007-2013

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia, że w dniu: 21.09.2013 roku godz. 9.00, w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Lędowie, przy ul. Szkolnej 5, 83 – 021 Wiślina odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia i oceny wniosków złożonych na konkursy: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” , „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – temat … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru