Archiwum z miesiąca: Październik 2013

W związku z zakończeniem procedury oceny wniosków o przyznanie pomocy, których nabór odbył się w dniach 22 sierpień – 13 wrzesień 2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, LGD „Trzy Krajobrazy” przedstawia listy operacji wybranych  do finansowania.  Ponadto informujemy, iż decyzja Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które zwołuje (podstawa § 14 Statutu) na dzień 11 października 2013 r., o godz. 16.00 w biurze LGD „Trzy Krajobrazy”, Lędowo ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina. Głównym zagadnieniem Zebrania, będą wybory uzupełniające do Zarządu … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia, że w dniu 08.10.2013 roku w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Lędowie, ul. Szkolna 5, o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia odwołań od rozstrzygnięć Rady w sprawie zgodności z LSR/zakresem tematycznym konkursu, liczbie uzyskanych punktów (dotyczy działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” ,  … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru