Archiwum z miesiąca: Listopad 2013

Możliwość zdobycia dofinansowania w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (konkurs tematyczny) – temat konkursu: „Działalność usługowa związana ze zdrowiem”

Kategoria: LEADER 2007-2013

Możliwość zdobycia środków z Unii Europejskiej na działalność gospodarczą. Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” planuje nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (konkurs tematyczny) temat konkursu: „Działalność usługowa związana ze zdrowiem”

Kategoria: LEADER 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru