Archiwum z miesiąca: Grudzień 2013

Na podstawie § 14 Statutu Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” sprawozdawczo-wyborcze na dzień 15 styczeń 2014 r., godz. 16.30 w biurze LGD „Trzy Krajobrazy”, Lędowo ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina (II termin Zebrania … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia, że w dniu 08.01.2014 roku w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Lędowie, ul. Szkolna 5, o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia odwołań od rozstrzygnięć Rady w sprawie zgodności z LSR/zakresem tematycznym konkursu, liczbie uzyskanych punktów (dotyczy działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (konkurs … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013

Załączniki Lista ocenionych operacji 285 KB

Kategoria: LEADER 2007-2013
Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia
11 grudnia 2013

Posiedzenie Rady

18.12.2013 roku godz. 16.00, w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Lędowie, przy ul. Szkolnej 5, 83 – 021 Wiślina odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia i oceny wniosków złożonych na konkurs: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – temat konkursu: Działalność usługowa związana ze zdrowiem”,

Kategoria: LEADER 2007-2013

II EDYCJA KONKURSU O CERTYFIKAT MARKI LOKALNEJ „TRZY KRAJOBRAZY ZIEMI GDAŃSKIEJ”  Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w II edycji Konkursu o Certyfikat Marki Lokalnej „TRZY KRAJOBRAZY ZIEMI GDAŃSKIEJ”. Na Państwa zgłoszenia czekamy od dnia 1 grudnia 2013 do 5 stycznia 2014 roku. Do konkursu można zgłosić charakterystyczne … Czytaj dalej

Kategoria: Marka Lokalna
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru