Archiwum z miesiąca: Styczeń 2014

27 stycznia 2014

Zmiana we władzach LGD

W związku z przeprowadzonym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy” sprawozdawczo-wyborczym dnia 15.01.2014 r. informujemy o zmianie Członka Komisji Rewizyjnej z Pani Aleksandry Lewandowskiej na Panią Izabelę Radzymirską. Pozostali członkowie poszczególnych władz LGD pozostali bez zmian.

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

LGD Trzy Krajobrazy podjęło decyzję o przedłużeniu do 31 stycznia terminu składania zgłoszeń do konkursu o certyfikat Marki Lokalnej “Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej”.

Kategoria: Marka Lokalna

Załączniki Lista operacji wybranych i niewybranych dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, konkurs tematyczny: “Działalność usługowa związana ze zdrowiem” 579 KB

Kategoria: LEADER 2007-2013

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Stowarzyszenia w Lędowie na stanowisku pracownika ds. wdrażania LSR ( 1 stanowisko  ½ etatu). Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe znajomość zagadnień związanych z PROW – w szczególności Oś 4 a) praktyczna znajomość sporządzania wniosku o płatność z realizacji projektów w ramach … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru