Archiwum z miesiąca: Kwiecień 2014

30 kwietnia 2014

UWAGA!

Dnia 02-05-2014 r. (piątek) biuro LGD „Trzy Krajobrazy” przy ul. Szkolnej 5, w Lędowie będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

Dnia 29-04-2014 r. Rada LGD „Trzy Krajobrazy” wybrała operacje do finansowania w ramach działań: „Małe Projekty”, „Odnowa i Rozwój Wsi” oraz „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” (konkursy tematyczne). W związku z tym w rozwinięciu wiadomości zamieszamy listy operacji wybranych do finansowania z poszczególnych działań.

Kategoria: LEADER 2007-2013

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia, że w dniu 29.04.2014 roku godz. 9.00 w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Lędowie, przy ul. Szkolnej 5, 83 – 021 Wiślina odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia odwołań od rozstrzygnięć Rady w sprawie zgodności z LSR/zakresem tematycznym konkursu, liczbie uzyskanych punktów.

Kategoria: LEADER 2007-2013
16 kwietnia 2014

Listy ocenionych operacji

Rada, w dniu 15-04-2014 r. dokonała oceny złożonych wniosków. Listy do pobrania dostępne w rozwinięciu wiadomości.

Kategoria: LEADER 2007-2013

LGD Trzy Krajobrazy w dn. 07.04.2014 zakończyła nabór wniosków na konkursy tematyczne z działań Odnowa i rozwoj wsi , Małe projekty i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Posiedzenie Rady w celu oceny złożonych wniosków odbędzie się 15.04.2014 w Biurze LGD “Trzy Krajobrazy” w Lędowie o godz. 9.00

Kategoria: LEADER 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru